Iba študentovi-kuchárovi prejde výhovorka, že domácu úlohu mu zožral pes.

michal

2
Zdieľaj